آیا امکان مرجوعی پوشاک زنانه هست؟ در چه صورت می توانم این کار را انجام دهم؟

شما می توانید طی ۲۴ ساعت پس از تحویل کالای مورد نظر خود و در صورت مقایرت آن با مشخصات و تصویر سایت، آن را مرجوع کنید.

شما می توانید کالای معیوب یا متفاوت با تصویر و مشخصات سایت را مرجوع و یا تعویض نمایید.

مانترا مد به شما تضمین مطابقت کالا با سایت را می دهد که از هر حیث با خیالی آسوده خرید خود را ثبت کنید. به موجب این امکان، شما می توانید در صورت عدم تشابه کالا با سایت، آن را مرجوع کنید.

مانترا تضمین کیفیت کالا با توجه به اطلاعات درج شده در سایت را به شما می دهد.